PROWIZJA

Począwszy od 1 maja 2013 PokerStars Partners stosuje strukturę prowizji opartą na różnych poziomach udziałów w przychodach dla wszystkich marek i licencji.

Twoja prowizja stanowi procent z przychodu netto generowanego przez graczy, których pozyskujesz. Procentowa wartość jest definiowana przez liczbę Grających na Pieniądze (ang. Real Money Players lub RMP) generowanych w ciągu kalendarzowego miesiąca.

Obecnie obowiązująca w ramach umów z PokerStars Partners struktura jest następująca:

Uwaga!  Dla każdej części umowy, gdy w ciągu rozliczanego miesiąca liczba wygenerowanych RMP wyniesie zero, prowizja z udziału w przychodach zostanie zredukowania do 10%.

* Liczba RMP, prowizja i poziomy są łączone dla obu aplikacji.

** Liczba RMP, prowizja i poziomy są stosowane oddzielnie dla każdej aplikacji.